Mgr. Eliška Šťastná

Eliška vystudovala na 3. lékařské fakultě v bakalářském programu všeobecnou sestru. Následně pokračovala v magisterském programu na 1. lékařské fakultě studiem adiktologie.

Ke studiu adiktologie jí přivedla stáž v posledním ročníku studia v Psychiatrické nemocnici Bohnice a zájem se tomuto oboru dále věnovat.

Své pracovní zkušenosti začala čerpat po dokončení magisterského titulu. Jejím prvním pracovním místem byla Klinika adiktologie, lůžkové oddělení muži. Na tomto oddělení strávila více jak dva roky.

Aktuálně je frekventantkou probíhajícího psychodynamického psychoterapeutického výcviku pod Pražskou školou psychosociálních studií. Během působení na Klinice adiktologie absolvovala kurz krizové intervence.

Jelikož je Eliška zvyklá pracovat v multidisciplinárním týmu, oceňuje u sebe týmového ducha. Má ke klientům laskavý a lidský přístup, zároveň umí být naslouchající a trpělivá. Při práci s klienty klade důraz na individualitu a díky tomu dokáže reagovat na různé potřeby klienta.

Volný čas nejraději tráví v přírodě s rodinou či přáteli a večery s knihou v ruce.

Kde mě najdete: