Mgr. Eliška Šťastná

Eliška Šťastná vystudovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v bakalářském programu všeobecnou sestru. Následně pokračovala v magisterském programu na 1. lékařské fakultě  Univerzity Karlovy studiem adiktologie. V posledním ročníku studia stážovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Své pracovní zkušenosti začala čerpat po dokončení magisterského titulu. Jejím prvním pracovním místem byla na 1. lékařské fakultě  Univerzity Karlovy, Klinika adiktologie, lůžkové oddělení muži. Na tomto oddělení strávila více jak dva roky.

Aktuálně je frekventantkou probíhajícího psychodynamického psychoterapeutického výcviku pod Pražskou školou psychosociálních studií. Během působení na Klinice adiktologie absolvovala kurz krizové intervence.

Jelikož je Eliška zvyklá pracovat v multidisciplinárním týmu, oceňuje u sebe týmového ducha. Má ke klientům laskavý a lidský přístup, zároveň umí být naslouchající a trpělivá. Při práci s klienty klade důraz na individualitu a díky tomu dokáže reagovat na různé potřeby klienta.

Kde mě najdete: