Mgr. Irena Pilařová, MBA

Irena Pilařová se od roku 2001 věnuje koučování manažerů a vedoucích pracovníků, osobnímu rozvoji a v terapeutické práci především řešení náročných životních situací a psychosomatice. Ve své práci využívá techniky transformačního koučinku, imaginace, vědomé práce s emocemi a tělem, arteterapie a taneční terapie, které podporují integraci vnitřních prožitků a rozvoj vlastních zdrojů.

Irena se psychologickému poradenství, terapii a rozvoji lidí věnuje již od studia psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V té době působila jako terapeut pro drogově závislé v PL Bohnice a v Nadaci Podané Ruce. Po ukončení VŠ zrealizovala několik projektů v oblasti prevence závislostí, krizové intervence, péče o děti z ulice, terapie závislých, terapie dětí s výchovnými problémy a rodinné terapie. Zřídila a vedla Středisko výchovné péče HELP a neziskovou organizaci S.U.N. Vyučovala psychologii a věnovala se realizaci rozvojových programů pro dospělé a koučování.

Kde mě najdete: