Mgr., MgA. Markéta Čermáková

Markéta je velmi všestranná žena. Po maturitě na prestižním matematickém gymnáziu vystudovala činoherní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a následně psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Práci v oboru adiktologie začínala při studiu jako lektorka programů primární prevence, později působila v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí, později v ambulanci, substitučním programu i programu pro rodiny.

Psychoterapii se věnuje více než 15 let, velkou část této doby působila v různých adiktologických zařízeních, další významnou část působila jako školní psycholožka, v soukromé praxi pracovala s širokou terapeutickou problematikou. Má dlouholeté zkušenosti ve skupinové i individuální terapii dospělých, dospívajících i dětí. Mnoho let se věnovala i vzdělávání dospělých, je autorkou a spoluautorkou několika článků, mj. Brožury pro dospělé s ADHD/ADD (ADHD_prowebFIN.pdf (nepozornidospeli.cz).

Svoje vzdělání neustále rozšiřuje a čerpá nejen z víceletého sebezkušenostního výcviku v gestalt terapii, ale i z ročních kurzů rodinného poradenství, krizové intervence a dalších vzdělávacích akcí (např. muzikoterapie, program pro zlepšení pozornosti dětí KUPOZ, program pro rozvoj copingových strategií malých dětí Zipyho a Jablíkovi kamarádi atd.) a odborných konferencí. Zatím posledním absolvovaným byl akreditovaný kurz hypnoterapie, který Markétu nadchnul. Je také řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Markéta je kreativní a ráda v terapii využívá tvořivé techniky. Ráda maluje, tančí, věnuje se improvizačnímu divadlu, píše blog a miluje bosou chůzi. Často a nahlas se směje, nic lidského jí není cizí. Má dvě dospívající děti a černou kočku.

Kde mě najdete: