Mgr., MgA. Markéta Miláčková Čermáková

Markéta Miláčková Čermáková je velmi všestranná žena. Po maturitě na prestižním matematickém gymnáziu vystudovala činoherní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a následně psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Práci v oboru adiktologie začínala při studiu jako lektorka programů primární prevence, později působila v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí, později v ambulanci, substitučním programu i programu pro rodiny.

Svoje vzdělání neustále rozšiřuje a čerpá nejen z víceletého sebezkušenostního výcviku v gestalt terapii, ale i z ročních kurzů rodinného poradenství, krizové intervence a dalších vzdělávacích akcí (např. muzikoterapie, program pro zlepšení pozornosti dětí KUPOZ, program pro rozvoj copingových strategií malých dětí Zipyho a Jablíkovi kamarádi) a odborných konferencí. Zatím posledním absolvovaným byl akreditovaný kurz hypnoterapie, který Markétu nadchnul. Je také řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Psychoterapii se věnuje více než 15 let, velkou část této doby působila v různých adiktologických zařízeních, další významnou část působila jako školní Psycholog, v soukromé praxi pracovala s širokou terapeutickou problematikou. Má dlouholeté zkušenosti ve skupinové i individuální terapii dospělých, dospívajících i dětí. Mnoho let se věnovala i vzdělávání dospělých, je autorkou a spoluautorkou několika článků, mj. Brožury pro dospělé s ADHD/ADD na Nepozornídospelí.cz.

Kde mě najdete:

Video je možné přehrát až po povolení cookies

Spravovat moje volby souborů cookies