Mgr. Miroslava Pešlová

Miroslava absolvovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci, atestaci z klinické psychologie a psychoterapeutický výcvik Umění terapie. Své vzdělávání postupně doplňovala kurzy (rodinná terapie a práce s časovou osou, vědomé tělo, hypnóza, neverbální techniky a další).

Miroslava svou praxi začala v ambulanci klinického psychologa v Mostě, kde se věnovala diagnostické a terapeutické činnosti dětí a dospělých. Následně pracovala jako klinická psycholožka na dětské neurologii ve Fakultní nemocnici Motol. Působila rovněž v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích na mužském oddělení závislostí, kde poskytovala skupinovou i individuální terapii. Ve své více než 8leté soukromé praxi, kde vykonává individuální, párovou a rodinnou terapii a která trvá až do současnosti, se zaměřuje na psychosomatickou problematiku, na klientelu s úzkostnými a depresivními stavy. Dále pracuje se širokou oblastí emočních obtížných stavů, jejich ventilací a zpracováním konfliktů (nezvládání vzteku apod.). Velkými tématy jsou řešení situací v mezilidský vztazích v nejrůznějších kontextech a témata, která souvisí se sebehodnotou a prožíváním vlastního smyslu a existence. Má zkušenost i s doprovázením klienta ve velmi náročných životních situacích, jako je závažné onemocnění a ztráta blízké osoby.

„Ve své práci se snažím přistupovat ke klientovi s pokorou a podporovat jej v porozumění sebe sama a v pochopení souvislostí jeho života se situacemi, které jsou pro něj konfliktní. Mou terapeutickou cestu, způsob uvažování a přístup k člověku nejlépe vystihuje příměr : Tak, jako mé děti mě učí být rodičem, jako opracování půdy mě učí být pěstitelem, tak klienti mě učí být terapeutem“.

Kde mě najdete: