Mgr. Zuzana Jandová

Zuzka získala bakalářský a následně magisterský titul na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru adiktologie.
Aktuálně dokončuje pětiletý sebezkušenostní výcvik integrativní psychoterapii ve Skálově institutu.
Svou terapeutickou praxi začala 3letým působením v psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě na oddělení krátkodobé 6týdenní edukačně motivační léčby. Hlavní náplní její práce zde bylo vedení terapeutických skupin a další skupinových aktivit jako je prevence relapsu a řízena relaxace.
Adiktologie má v její rodině tradici, její matka působí již mnoho let jako psychiatr v adiktologické ambulanci. I díky tomu se Zuzka seznamovala s prací se závislými již od dětství. Vyrůstala v areálu terapeutické komunity pro závislé, kde se už během dospívání aktivně zapojila do hipoterapie v rámci komunitních programů.

Kde mě najdete: