Mgr. Zuzana Jandová

Zuzka Jandová získala bakalářský a následně magisterský titul na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru adiktologie. Aktuálně dokončuje pětiletý sebezkušenostní výcvik integrativní psychoterapii ve Skálově institutu.

Svou terapeutickou praxi začala 3letým působením v psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě na oddělení pro detoxifikaci a krátkodobou léčbu (6týdenní edukačně motivační léčby). Hlavní náplní její práce zde bylo vedení terapeutických skupin a další skupinových aktivit jako je prevence relapsu a řízena relaxace.

Adiktologie má v její rodině tradici, i díky tomu se Zuzka seznamovala s prací se závislými již od dětství. Vyrůstala v areálu terapeutické komunity pro závislé, kde se už během dospívání aktivně zapojila do hipoterapie v rámci komunitních programů.

Kde mě najdete: