MUDr. Simona Lewandowská

Simona Lewandowská je zkušenou psychiatričkou, absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Své postgraduální studium zaměřila na oblast osobnostního rozvoje a individuální psychoterapie na stejné univerzitě. Ve svém rozvoji, ale chtěla pokračovat dál a bez hranic, proto studium posunula za hranice České republiky a to konkrétně do Vídně, kde se stala absolventkou studia pro senior management.

Je certifikovaným koučem “brain-based coach” (BBC) dle školy Neuroleadership, Dr. David Rock. Za své silné stránky považuje především pochopení a soucit s empatií. Sdílí radost s klienty a raduje se společně s nimi ze znovu nalezené síly a úlevy, která její odborná péče a provázení přináší. Ke své práci přistupuje v duchu svého oblíbeného motta

,,Závislosti jsou pokusy vymanit se z bolesti“.

Kde mě najdete: