Individuální terapie

Individuální terapie je nejběžnější metodou ambulantních služeb. Existuje mnoho různých metod terapeutické práce. Náš tým je složen ze zkušených terapeutů, kteří získali výcvik v pestrém spektru terapeutických přístupů.

Co znamená individuální terapie?

Individuální terapie je vhodným řešením většiny problémů, které vás trápí. Pro úspěšnou spolupráci je naprosto zásadní vytvořit „pracovní spojenectví“ mezi klientem a terapeutem. Proto musí spolupráce probíhat v důvěrné atmosféře. Někdy se stává, že se pracovní spojenectví nepodaří vytvořit. Nejde totiž jen o zkušenost a odbornost terapeuta, ale především o setkání dvou lidí, kteří si tzv. „sednou nebo ne“. Díky tomu, že náš tým je složen z mnoha osobností specializovaných v různých terapeutických směrech, tak u nás pro sebe najdete s největší pravděpodobností toho správného terapeutického spojence. Pokud v průběhu terapie dojdete k potřebě jiného přístupu, přejdete k jinému našemu terapeutovi či terapeutce. Individuální terapie probíhá zpravidla jednou týdně, avšak intenzitu setkání lze nastavit podle vašich potřeb. V individuální terapii je také možné kombinovat osobní a online setkání, budete-li například pracovně mimo město.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 50 minut. 

Cena jednoho sezení je 1700 Kč

Specialisté pro tuto službu

Mgr. Evžen Nový

Ambulance

Mgr., MgA. Markéta Čermáková

Ambulance

PhDr. Kateřina Marklová

Ambulance

Bc. Jiří Vacek, MBA

Ambulance

Ondřej Dočekal

Klinika 1

Mgr. Nina Zvingerová

Ambulance

Mgr. Irena Pilařová, MBA

Ambulance

Mgr. Eliška Blažíčková

Ambulance

Bruer Michael Ramon

Ambulance

Bc. Jakub Zahradníček

Ambulance

Mgr. Miroslava Pešlová

Ambulance

Mgr. Petra Kolovecká

Ambulance

Blog a Média