Individuální terapie

Individuální terapie je nejběžnější metodou ambulantních služeb. Existuje mnoho různých metod terapeutické práce. Náš tým je složen ze zkušených terapeutů, kteří získali výcvik v pestrém spektru terapeutických přístupů.

Co znamená individuální terapie?

Individuální terapie je vhodným řešením většiny problémů, které vás trápí. Pro úspěšnou spolupráci je naprosto zásadní vytvořit „pracovní spojenectví“ mezi klientem a terapeutem. Proto musí spolupráce probíhat v důvěrné atmosféře. Někdy se stává, že se pracovní spojenectví nepodaří vytvořit. Nejde totiž jen o zkušenost a odbornost terapeuta, ale především o setkání dvou lidí, kteří si tzv. „sednou nebo ne“. Díky tomu, že náš tým je složen z mnoha osobností specializovaných v různých terapeutických směrech, tak u nás pro sebe najdete s největší pravděpodobností toho správného terapeutického spojence. Pokud v průběhu terapie dojdete k potřebě jiného přístupu, přejdete k jinému našemu terapeutovi či terapeutce. Individuální terapie probíhá zpravidla jednou týdně, avšak intenzitu setkání lze nastavit podle vašich potřeb. V individuální terapii je také možné kombinovat osobní a online setkání, budete-li například pracovně mimo město.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 50 minut. 

Cena jednoho sezení je 1700 Kč

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková
Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka
Mgr. Kateřina Mezlíková
Psycholog, Terapeut
Bc. Jiří Vacek, MBA
Ředitel Kliniky 2, Terapeut
PhDr. Kateřina Marklová
Odborný ředitel, Psycholog, Psychoterapeut
Mgr. Petra Panáková
Psycholožka
Mgr. Irena Pilařová, MBA
Koučka, Psycholožka, Psychoterapeutka
Mgr. Miroslava Pešlová
Klinická psycholožka, Terapeutka
Ondřej Dočekal
Terapeut
Mgr. Evžen Nový
Psychoterapeut
Mgr. Nina Zvingerová
Adiktolog, Terapeut
MUDr. Korčák Jakub
Psychiatr
MUDr. Korčák Jakub
Psychiatr

Blog a Média

OCD? Známá úzkostná porucha pod ne příliš známým názvem

06.12.2022, Kateřina Marklová.
V současné době vnímáme větší množství poptávek na léčbu OCD a to nejen v rámci Ambulantní kliniky, ale také i co se týče pobytových klinik, což není příliš časté. Mezi lajckou veřejností se velmi často setkávám s tím, že mnozí ani nevědí, co OCD znamená a zda aktuální pocity, které uvnitř sebe mají, se dají zařadit pod tento název.
Obsedantně-kompulzivní porucha, často označovaná zkratkou OCD z anglického názvu (obsessive compulsive disorder), patří do skupiny úzkostných poruch (dříve označovaných neurózy). Úzkostné poruchy jsou v psychiatrii považované za „lehčí“ obtíže, psychoanalytické školy mluví o neuroticích jako o nezdravější skupině populace. OCD však z této skupiny dokáže potrápit asi nejvíce.