O nás

Hlavní motivací založení NEO Centra bylo vytvořit důstojné a příjemné prostředí, které nabídne pomoc v řešení nejen adiktologických problémů ale i dalších psychických obtíží ihned a bez dlouhého čekání na termín nástupu.

Stoprocentní diskrétnost, anonymita, kvalitní terapeuti, nadstandardní služby a respekt jsou základními stavebními kameny NEO Centra. Liborovo odhodlání a přání vytvořit v Praze místo, které při své osobní zkušenosti v boji se závislostmi v Čechách postrádal, žene jeho vizi stále dopředu a s tímto přístupem rozvíjí kliniky i nadále.

Vysoká úspěšnost léčby a nespočet pozitivních hodnocení klientů jsou pro Libora a celé NEO největší motivací k dalšímu rozvoji.

O nás

Hlavní motivací založení NEO Centra bylo vytvořit důstojné a příjemné prostředí, které nabídne pomoc v řešení adiktologických problémů v podstatě ihned bez dlouhého čekání na termín nástupu.

Stoprocentní diskrétnost, anonymita, kvalitní terapeuti a nadstandardní služby jsou základními stavebními kameny NEO Center, které založil Libor Votruba. Liborovo odhodlání a přání vytvořit v Praze místo, které při své osobní zkušenosti v boji se závislostmi v Čechách postrádal, žene jeho vizi stále dopředu.

Vysoká úspěšnost léčby a nespočet pozitivních hodnocení klientů jsou pro Libora a celé NEO největší motivací k dalšímu rozvoji.

Možnost rychlého nástupu

Vysoká úspěšnost léčby

Individuální péče o klienta

Tým špičkových terapeutů

Anonymita a rodinné prostředí

Naše hodnoty

Anonymita. Individuální přístup. Moderní a komfortní prostředí.

NEO Centrum je privátní zdravotnické zařízení se zaměřením na péči o duševní zdraví a závislostní chování. Portfolio našich služeb jsme rozšířili otevřením druhé pobytové kliniky a novým otevřením ambulantní kliniky se vzdělávacím centrem. Klientům tak dokážeme poskytnout komplexní pomoc v péči o duševní zdraví.

Možnost rychlého nástupu

Vysoká úspěšnost léčby

Individuální péče o klienta

Tým špičkových terapeutů

Podporující a rodinné prostředí

Co o nás řekli naši klienti

Varianty poskytované léčby
NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení: program na ambulantní klinice (včetně osobních nebo online sezení) nebo program na pobytových klinikách. Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu a péče, kterou chtějí věnovat sami sobě. Klienti si mohou zvolit pobyt na naší privátní klinice v Praze nebo ambulantní péči, kdy se pravidelně setkávají se svým terapeutem osobně nebo v rámci online terapií. Nově nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu. Nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu.

Pobytové kliniky

Moderní, nadstandardní a jedinečné prostředí privátních vil situovaných v klidné části Prahy. Diskrétnost, rodinný přístup a precizně připravený léčebný program. Určené pro malou skupinu klientů. Léčba také pro zahraniční klientelu.

Ambulance

Ambulantní klinika nabízí okamžitou pomoc s vašimi problémy prostřednictvím individuální, skupinové, párové a rodinné terapie, poradenství a koučování. Terapie také pro mladistvé. Forma terapií je osobní nebo online.
Poznejte náš tým

Libor Votruba

Zakladatel NEO Centra

PhDr. Kateřina Marklová

Odborná ředitelka

Bc. Jiří Vacek, MBA

Ředitel Kliniky 2

Markéta Čermáková

Ředitelka ambulantní kliniky

Libor Votruba

Zakladatel NEO Centra

PhDr. Kateřina Marklová

Odborná ředitelka

Bc. Jiří Vacek

Bc. Jiří Vacek, MBA

Ředitel kliniky 2

Mgr., MgA. Markéta Čermáková

Ředitelka ambulantní kliniky