OCD? Známá úzkostná porucha pod ne příliš známým názvem

Autor:  Kateřina Marklová

06.12.2022

V současné době vnímáme větší množství poptávek na léčbu OCD a to nejen v rámci Ambulantní kliniky, ale také i co se týče pobytových klinik, což není příliš časté. Mezi lajckou veřejností se velmi často setkávám s tím, že mnozí ani nevědí, co OCD znamená a zda aktuální pocity, které uvnitř sebe mají, se dají zařadit pod tento název.

,,Přehnané mycí návyky, opakované kontrolování zamknutých dveří, střádání věcí, nekončící potřeba úklidu nebo srovnávání věcí až s geometrickou přesností“, to vše je příkladem této úzkostné poruchy.

Obsedantně-kompulzivní porucha, často označovaná zkratkou OCD z anglického názvu (obsessive compulsive disorder), patří do skupiny úzkostných poruch (dříve označovaných neurózy). 

Úzkostné poruchy jsou v psychiatrii považované za „lehčí“ obtíže, psychoanalytické školy mluví o neuroticích jako o nezdravější skupině populace. OCD však z této skupiny dokáže potrápit asi nejvíce.

Z názvu jsou patrné hlavní symptomy, přítomnost obsesivních myšlenek a kompulzivních činností za účelem snížení subjektivního pocitu úzkosti. Úzkost je však snížena pouze na krátkou dobu a člověk trpící těmito obtížemi musí velmi brzy své rituály opakovat. Právě intenzita a četnost obtíží tvoří hranici mezi širší normou a diagnózou OCD. Vtíravé opakující se myšlenky (obsese) a nutkavé činnosti (kompulze) zažíváme občas v životě všichni. Znají to maminky malých dětí nebo lidé ve stresu. Můžeme pak mluvit o predispozici k úzkostnosti, zvýšené citlivosti apod.

V okamžiku, kdy nám nutkavé myšlenky a činnosti zabírají velké množství času a energie, můžeme uvažovat o projevech OCD. Tzn. min. hodinu a více denně strávíme nutkavými myšlenkami, které se nám nedaří zahnat, na krátkou dobu může pomoc nějaký rituál (nutkavá činnost, tj. kompulze). Zabere to však tolik času, že tím strádá náš osobní nebo pracovní život, na volnočasové aktivity a přátele nezbývá čas ani energie.

Obsese či kompulze se zároveň mohou objevit jako přidružený symptom jiných obtíží, velmi často se pojí se závislostní problematikou. Pokud máte podezření, že Vy nebo někdo z Vašich blízkých těmito obtížemi trpí, doporučujeme konzultaci s odborníkem, který vyhodnotí všechny vlivy a navrhne nejvhodnější postup. 

U čistě obsedantně kompulzivní poruchy se používá kombinace psychoterapie a farmakoterapie. U kombinace s návykovým chováním je abstinence podmínkou, i zde velmi uleví farmakoterapie a psychoterapie. Každá obtíž v životě nám ukazuje, že žijeme v nerovnováze. Je tomu stejně tak i u OCD. Mluvíme s klienty o tom, že je to výzva ke změně v životě a osobnostnímu růstu. A to vždy stojí za námahu 😊.

Vyzkoušejte si zda se OCD  v nějaké formě týká třeba i Vás. 

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) Test | Information (mind-diagnostics.org)