Únor bez alkoholu, prášků a drog?

Autor: Kateřina Marklová, odborná ředitelka NEO Centra
03.03.2022

Skončil tzv. suchý únor. Taky jste to zkusili a dali si měsíční detox od všeho? A povedlo se?

K této myšlence se vyjádřila naše odborná ředitelka, klinická psycholožka a ředitelka Kliniky 1, Kateřina.

Už několikátý rok zažívám smíšené pocity při propagaci února bez alkoholu. Bezpochyby je to bohulibá kampaň a mé zamyšlení by určitě nerado zpochybňovalo prospěšnost této akce. Zároveň mě však napadá, jak by byly důležité pravidelné kampaně zaměřené na rizikovost návykového chování v celé jeho šíři, ať už se jedná o nadužívání psychoaktivních látek nebo o nelátkové závislosti, které především u nejmladší generace rapidně narůstají.

V klinické praxi mě čím dál tím více znepokojuje narůstající zneužívání léků. Jedná se o léky na lékařský předpis, ale užívané mimo lékařské doporučení. Nejčastěji se setkávám se zneužíváním léků jako důsledku samoléčby psychických, ale i somatických, obtíží (úzkostně depresivní problematika, poruchy spánku, traumatické události v životě nebo i nevhodně zaléčené somatické obtíže). Dřívější preference benzodiazepinu a barbiturátu je na ústupu. 

Dlouhodobý nárůst zaznamenává zneužívání hypnotik 3. generace, která přišla na trh jako údajně nenávykové léky na poruchy spánku. Jedná se především o oblíbené léky jako je Stilnox, Hypnogen, Sanval, Zolpidem Mylan, v odborné veřejnosti označované jako Z – hypnotika podle účinné látky zolpidem, zopiklon a zaleplon. Další výrazně narůstající zneužívanou látkou je pregabalin, užívaný jako antiepileptikum a sedativum, známý pod obchodní značkou Lyrica. Stálicí na trhu jsou opioidní analgetika, ale i u nich je patrný narůstající trend. Tyto látky jsou známe pod obchodním názvem Tramal, Doreta, Zaldiar (účinná látka tramadol) nebo Dolsin (účinná látka pethidin).

Zneužívání léků souvisí s jejich stále poměrně častou preskripcí od lékařů. Ano, zde musím bít do našich řad zdravotníků, že jsou léky s návykovým potenciálem stále předepisovány ve velkém a kolikrát bohužel i bez dostatečné edukace pacientů o rizicích dlouhodobého užívání. Další faktor podporující jejich zneužívání je jejich snadná dosažitelnost na černém trhu, není problém si objednat ve velkém množství tyto léky z druhého konce světa. Jejich nelegální distribuce není zatím bohužel tolik sledována protidrogovými složkami. A poslední důležitý faktor je dlouhodobě tolerantní postoj české populace k užívání psychoaktivních léků. Dříve si lidé více dávali panáka, aby „ustáli“ náročnou situaci nebo špatnou zprávu. V současné době je přijatelnější lupnout si pilulku, hlavně ať jsou nepříjemné pocity rychle pryč.

Tyto úvahy mě vedou k potřebě poukázat na nutnost systematické informativní kampaně odborné ale i široké veřejnosti o nefunkčnosti zkratek, kdy nám je slibovaná možnost necítit, neprožívat a hlavně rychle, bez práce. Vždyť bohatost a barevnost života je právě v rozmanitosti prožívaných emocí, díky naplno prožitému smutku můžeme plně vychutnat pocity radosti, která je podporována vděčností. Pod vlivem chemických zkratek vybledává barevnost života.