Vánoční harmonie: Reflexe klidu, tradic a výzev v řece času

Autor: Mgr. Adam Schmidt
8. 12. 2023

Blížící se vánoční svátky přinášejí do našich životů často smíšené pocity. Pro mnohé jsou to klidné chvíle strávené s rodinou, tradice plné tepla a vzpomínky na radostné okamžiky. Ovšem v době, kdy se svět rychle proměňuje, mohou Vánoce také přinést stíny úzkostí, strachů a dopadů výzev, které přináší nelehká doba, ve které žijeme.

Radostné tradice a stíny Vánoc

Období Vánoc, když se tradice stávají živými příběhy rodin a komunit, zahrnující tradiční přípravu jídel, zdobení stromečku a sdílení vzpomínek na minulé časy, vytváří rituály, které budují pouta mezi generacemi a poskytují lidem pocit spojení a bezpečí.

Nicméně, nemůžeme nevnímat, že pro některé lidi jsou Vánoce náročným obdobím. Velký tlak na perfektní rodinné setkání, zátěž spojená s financemi, s dárky a vzpomínky na ztracené blízké mohou vyvolávat velkou úzkost a stres… V tom okamžiku se z Vánoc, svátků klidu a pohody, mohou stát těžké a nekonečné chvíle. Je důležité uznat tyto výzvy a hledat způsoby, jak s nimi pracovat.

Pokud zjišťujeme, že naše vlastní vnitřní zdroje a zvládací strategie nestačí, což je při velké zátěži naprosto legitimní, je důležité „nebýt na to sám“ a vyhledat odbornou pomoc.
„Psychoterapeutická podpora může poskytnout prostor pro sdílení emocí, zvládání stresu a hledání efektivních strategií pro to, abychom lépe zvládli obtížné situace, ve kterých jsme se ocitli.“

Odborníci mohou nabídnout novou perspektivu a dovednosti, které posilují naši schopnost vstoupit do svátečního období s větší odolností a pohodou. Třeba i možností se vrátit k jejich podstatě…

Dopady doby, stres a těžkosti

V posledních letech následkem globálních událostí se společenské vnímání Vánoc mění. Ekonomická nejistota a omezení spojená s pandemií, válka… to vše může mít vliv na to, jak prožíváme svátky. Přemýšlíme o výzvách, kterým čelíme, a hledáme způsoby, jak propojit tradice s realitou současné doby a to není snadný úkol.

Pokud se ocitneme v situaci, kdy Vánoce začneme vnímat spíše jako dobu stresu než radosti, je důležité hledat způsoby, jak se chránit. Nikdo nemá právo na to určit, jakým způsobem se k nim vztáneme. Konkrétně to může znamenat například jednodušší přístup k přípravám, otevřenou komunikaci s rodinou ohledně očekávání a důraz na péči o své vlastní duševní zdraví.
„Pamatujme na to, že nemusíme plnit očekávání ostatních, ale můžeme vytvořit prostor pro autentičtější prožívání svátků.“

Rizika spojená se závislostí a prevence

Kromě emocionálních výzev mohou Vánoce přinášet i rizika spojená s nadměrným užíváním alkoholu nebo dalších látek návykových látek. V období tlaku a očekávání se může stát alkohol lákadlem k relaxaci a zmírnění stresu. To přece známe i z každodenního života… v době „oslav“ pak dostáváme legitimně „zelenou“ hlavně potom k pití alkoholu. Je však důležité, abychom si byli vědomi potenciálních rizik a následků spojených s konzumací.

V této době se také zvyšuje tlak na sociální akce, kde se málokdy s alkoholem nesetkáme. To může vést k neuvážené konzumaci a zvýšenému riziku pro ty, kteří mají sklony k závislostem. Pokud si všimneme, že Vánoce vyvolávají pocity úzkosti, osamělosti nebo stresu, unikání k alkoholu nebo jiným látkám může být vlastně lákavým „řešením“, ale naše duševní naladění se dlouhodobě nezlepší a to je fakt.

Alkohol je depresant, který sice krátkodobě a zdánlivě uvolní napětí, ve kterém jsme, ale po vystřízlivění budou negativní dopady na naši psychiku několikanásobně větší.

Neměli bychom zapomenout, že pro ty, kteří mají zkušenosti s drogovou závislostí nebo závislostí na alkoholu, může být tento čas zvláště obtížný. Je důležité hledat podporu u profesionálů, rodiny nebo přátel a udržovat otevřenou komunikaci ohledně svých emocí a potřeb.

Současně může být pro ostatní důležité být citlivými a podporujícími, poskytovat bezpečné a inkluzivní prostředí během svátečních událostí a setkání.

Pokud přemýšlíme nad časem Vánoc v souvislosti se závislostmi, je důležité si připustit jejich dvojí povahu a být otevření společnému dialogu o zdravém zvládání stresu. Podpořit ty, kteří se rozhodnou upřednostňovat alternativní strategie namísto užívání látek, ale i ty, kterým se takové rozhodnutí udělat nedaří.

Pečujme o sebe, protože se sebou budeme i v dalším roce.