Závislost na nakupování, internetu, jídle, telefonu nebo sexu

Nově definované nelátkové závislosti, které pojmenovala odborná veřejnost, jsou předmětem diskusí už delší dobu. Velmi často se přidružují k závislostem na psychoaktivních látkách. V rámci terapie se využívají podobné postupy jako při léčbě látkových závislostí, protože mají podobné rozvojové a udržovací mechanismy. Lidé se nestávají závislými přímo na droze či určitém chování, ale na prožitcích, které jsou jimi vyvolávány. I takové prožitky mohou nastat u běžných denních činností jako např. nakupování, aktivita na telefonu nebo surfování na internetu.

Společným jmenovatelem bývá potřeba unikat z reality. Anonymní alkoholici mluví o tom, že existuje pouze jedna závislost, a to závislost na prožitku a uspokojení. Míra rizika, že člověk tzv. „spadne“ do nějaké závislosti, se odvíjí od určitých osobnostních predispozic a životních podmínek, ve kterých vyrůstal a jakým způsobem zvládá sám nebo s pomocí okolí krize svého života.

Kontaktujte nás

Pokud si stále nejste jistí, zda potřebujete pomoc, neváhejte nás telefonicky či elektronicky kontaktovat. Rádi vám odpovíme na dotazy týkající se léčby jakékoliv závislosti a poradíme s možnostmi terapie.

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková
Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka
Bc. et Bc. Markéta Bolková
Adiktolog, Terapeut
Bc. Jiří Vacek, MBA
Ředitel Kliniky 2, Terapeut
Bruer Michael Ramon
Terapeut
Bc. et Bc. Radek Němec
Adiktolog, Terapeut
Bc. et Bc. Radek Němec
Adiktolog, Terapeut

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení. Program na ambulantních nebo pobytových klinikách.
Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu, kterou chtějí věnovat sami sobě.