Závislost na nakupování, internetu, jídle, telefonu nebo sexu

Nově definované nelátkové závislosti, které pojmenovala odborná veřejnost, jsou předmětem diskusí už delší dobu. Velmi často se přidružují k závislostem na psychoaktivních látkách. V rámci terapie se využívají podobné postupy jako při léčbě látkových závislostí, protože mají podobné rozvojové a udržovací mechanismy. Lidé se nestávají závislými přímo na droze či určitém chování, ale na prožitcích, které jsou jimi vyvolávány. I takové prožitky mohou nastat u běžných denních činností jako např. nakupování, aktivita na telefonu nebo surfování na internetu.

Společným jmenovatelem bývá potřeba unikat z reality. Míra rizika, že člověk tzv. „spadne“ do nějaké závislosti, může se odvíjet od určitých osobnostních predispozic a životních podmínek, ve kterých vyrůstal a jakým způsobem zvládá sám nebo s pomocí okolí krize svého života.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás telefonicky či elektronicky kontaktovat. Rádi odpovíme na vaše dotazy ohledně možností terapie a poradíme s možnostmi terapie v NEO Centru.

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková

Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka

Bc. et Bc. Markéta Bolková

Adiktolog, Terapeut

Bc. Jiří Vacek, MBA

Ředitel Kliniky 2, Terapeut

Michael Ramon Bruer

Terapeut

Bc. et Bc. Radek Němec

Adiktolog, Terapeut

Bc. et Bc. Markéta Bolková

Adiktolog, Terapeut

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení. Program na ambulantní klinice (včetně osobních nebo online sezení) nebo na pobytových klinikách. Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu, kterou chtějí věnovat sami sobě. Nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu.

Pobytové kliniky

Moderní, all inclusive prostředí ve vysokém standardu, v odlehlé části Prahy, určené pro malou skupinu klientů.

Ambulantní léčba

Ambulance NEO Centra vám nabízí okamžitou pomoc při řešení vašich problémů prostřednictvím individuálních, párových a rodinných terapií, poradenství ​a koučinku.