Novinky a informace z naší kliniky.

Co vás zrovna zajímá? Blogové příspěvky od terapeutů a odborníků. Novinky ze života naší kliniky. Zajímavé rozhovory a mediální výstupy.

Novinky

NEO Centrum nabízí pomoc rodinám a příbuzným po tragických událostech na FF UK v Praze dne 21.12.

Podvečery pro rodinu o rodině

NEO Centrum je hlavní partner akce: Gabor Maté – Moudrost traumatu

Školní rok odstartoval – dětské psychologické poradny se začínají plnit.

Závislost ho poslala až na dno, dnes pomáhá dalším najít cestu ven. Rozhovor se zakladatelem NEO Centra Liborem Votrubou

Letošní adiktologická konference. O čem jsme hovořili a co nás zaujalo?

Rozšiřujeme nabídku nadstandardních služeb na pobytových klinikách

Hledáme klinické psychology a terapeuty

Blog

Virtuální realita

Coming Out: dveře k vnitřní svobodě

Suchý únor: Paradox alkoholové abstinence?

Cesta k novému já aneb nová perspektiva pohledu na naše novoroční předsevzetí

Nebezpečná dynamika lidských vazeb: Kruh závislosti a spoluzávislosti v nitích mezilidských vztahů

Vánoční harmonie: Reflexe klidu, tradic a výzev v řece času

CHEMSEX jako fenomén druhé dekády 21. století

Závislosti a závislostní chování

Heroin

Extáze

Hašiš

Lysohlávky

Marihuana

LSD

Pervitin

Kokain

,,Mami, existuje Ježíšek?“ Vánoční dilema rodičů

OCD? Známá úzkostná porucha pod ne příliš známým názvem

Příběhy klientů z pobytových klinik.

Halucinogeny. Mezi nejznámější patří lysohlávky.

Závislost na digitálních technologiích. On-line 24/7.

Konec školního roku. Stres a radost.

Fakta: Barcelona kouří marihuanu, Ostrava jede v pervitinu, vychází ze studie

Únor bez alkoholu, prášků a drog?

Co já vůbec chci?

Deník – váš průvodce změnou

Zastavit se, Zhodnotit, Změnit

Média