Mgr. Barbara Janíková

Barbara je adiktoložka a terapeutka. Vystudovala magisterský obor sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a sociální pedagogiku na vyšší odborné škole v Praze. Více než 20 let je aktivní v různých oblastech práce s problematikou závislostí, působila na mnoha adiktologických pracovištích. Roky pracovala v nízkoprahových i ambulantních programech, ale i na výzkumných a vzdělávacích pracovištích (Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti), dosud je aktivní pedagožkou a lektorkou v adiktologické oblasti.

Absolvovala pětiletý psychodynamický výcvik SUR zaměřený na neverbální techniky a několik dalších kratších kurzů neverbálních technik, motivačních rozhovorů, krizové intervence, trauma v kontextu biosyntézy a další. V posledních dvou letech absolvovala roční výcvik a půlroční navazující supervizní část v Compassionate Inquiry (Soucitné dotazování), tento trauma-informovaný přístup vyvinul kanadský lékař Gabor Maté. Je členkou České asociace pro psychoterapii. Pracuje v českém i anglickém jazyce. Má ráda lidi, psy, hudbu, přírodu, umění a ovesnou kaši.

Když mluvím o uzdravení, nemyslím tím nic víc než přirozený pohyb k celistvosti….. (uzdravení) je směr, ne cíl. Je to linie na mapě, ne pouhá tečka.“ – Gabor Maté