Závislost na alkoholu

Alkohol je běžnou součástí naší společnosti, je ale také návykovou látkou, na které může vzniknout silná závislost. Rozlišit pití „s mírou“ od toho škodlivého je někdy velmi náročné. Závislost na alkoholu, také známá jako „porucha způsobená užíváním alkoholu,“ se totiž může rozvíjet poměrně dlouho a nenápadně. Nepovažujeme to za žádné selhání, pokud si člověk přizná, že se alkohol nedaří držet pod kontrolou. Požádat o pomoc pro sebe či své blízké naopak dokazuje velké odhodlání.

Jak poznáte závislost na alkoholu?

Nadměrné pití alkoholu nakonec negativně ovlivňuje všechny aspekty lidského života. U člověka, který je závislý, lze pozorovat příznaky, jako jsou např. zanedbávání povinností kvůli pití, zvyšování dávky alkoholu a lhaní o jeho vypitém množství, zvýšenou agresivitu pod vlivem nebo abstinenční příznaky, pokud alkohol nemá. Pro okolí ovšem může být náročné si pití v počátku všimnout. Typicky totiž dochází k jeho skrývání.

Závislost na alkoholu se také projevuje častými myšlenkami na alkohol, ztrátou kontroly nad vypitým množstvím, vynecháváním zájmů, nutností se napít hned ráno (nebo dříve, než se předpokládá) a možnými výpadky paměti, kterým se někdy říká „okénka“.

Kromě následných dopadů na společenský život a psychický stav má navíc alkohol vliv I na fyzické zdraví. Dlouhodobá konzumace může vyústit v problémy s játry, někdy I žaludkem či žlučníkem, a je také spojováno s vyšším rizikem mnoha druhů rakoviny, včetně rakoviny úst, krku, jater, jícnu, tlustého střeva a prsu. Celkově lze říci, že lidé mohou zemřít nejen na otravu alkoholem, ale i na následky nadměrného užívání alkoholu po určitou dobu.

Jak se zbavit závislosti na alkoholu?

V případě, že máte strach o sebe nebo někoho ve vašem okolí, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Není třeba se obávat nebo se stydět.

V NEO Centru zacházíme s vašimi dotazy s maximální důvěrností. Ke každému z našich klientů přistupujeme zcela individuálně a přijímáme opatření na ochranu soukromí našich klientů během celého léčebného procesu.  Při první individuální konzultaci pečlivě zhodnotíme stav klienta a nabídneme mu léčebný plán přizpůsobený jeho specifickým potřebám a stavu. V boji proti závislosti na alkoholu nabízíme jak možnost ambulantní, tak pobytové (rezidenční) léčby. Než se ovšem domluvíme na podobě spolupráce, důkladně s potenciálním klientem probereme povahu jeho problému a to, jaký nejlepší způsob léčby může NEO Centrum klientovi nabídnout.

Součástí programu NEO Centra je skupinová I individuální terapie a prevence relapsu. Skupinová terapie umožňuje sdílení problémů, emocí a myšlenek s ostatními, čímž klient získá nadhled, ale I zpětnou vazbu na vlastní chování. V rámci léčby jsou pohromadě klienti s různými závislostmi, a díky tomu mohou být povzbuzováni k vzájemné interakci. Všechny závislosti mají společné prvky a podle našich zkušeností je pro klienty prospěšné pracovat s nimi pohromadě.

Léčba závislosti na alkoholu se v první řadě zaměřuje na identifikování příčin, které závislost způsobily. Dále se zaměříme na vnitřní a vnější změny v životě. Jedná se o náročný a zcela individuální proces. Pro uzdravení klienta bývá zásadní schopnost čelit různým situacím za střízlivého stavu. K léčbě patří uvědomění si, že alkohol je ve světě všudypřítomný. Součástí práce s problémy s užíváním legálních návykových látek tedy není je ignorovat, ba naopak. S klienty intenzivně pracujeme na tom, jak zvládat společenské situace spojené s alkoholem I případný tlak okolí.

Kontaktujte nás

Týká se výše uvedené právě vás nebo někoho z vašich blízkých? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky nebo e-mailem s jakýmikoliv dotazy ohledně možností léčby nebo s obavami, zda vy nebo někdo z vašich blízkých potřebuje pomoc. Od toho jsme tu my! Naši odborníci vám rádi zodpoví vaše dotazy týkající se vašich konkrétních potřeb a možností léčby v NEO Centru.

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková
Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka
Ondřej Dočekal
Terapeut
Bc. Jiří Vacek, MBA
Ředitel Kliniky 2, Terapeut
PhDr. Kateřina Marklová
Odborný ředitel, Psycholog, Psychoterapeut
Bruer Michael Ramon
Terapeut
Mgr. Miroslava Pešlová
Klinická psycholožka, Terapeutka
Mgr. Nina Zvingerová
Adiktolog, Terapeut
Bc. Jakub Zahradníček
Terapeut
Bc. Jakub Zahradníček
Terapeut
Mgr. Miroslava Pešlová
Klinická psycholožka, Terapeutka
Mgr. Petra Kolovecká
Terapeut
Mgr. Kateřina Mezlíková
Psycholog, Terapeut

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení. Program na ambulantní klinice (včetně osobních nebo online sezení) nebo na pobytových klinikách. Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu, kterou chtějí věnovat sami sobě. Nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu.

Pobytové kliniky

Moderní, all inclusive prostředí ve vysokém standardu, v odlehlé části Prahy, určené pro malou skupinu klientů.

Ambulantní léčba

Ambulance NEO Centra vám nabízí okamžitou pomoc při řešení vašich problémů prostřednictvím individuálních, párových a rodinných terapií, poradenství ​a koučinku.