Mgr. Adam Schmidt

Adam Schmidt má bakalářský titul, který získal v oboru sociální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze a magisterský titul v navazujícím programu specializace v pedagogice, ve stejném oboru, na Univerzitě J. E. Purkyně, se zaměřením na aplikovanou psychologii i problematiku závislostí. V průběhu studií se začal zajímat o psychoterapii a v současné době je účastníkem akreditovaného, hlubinně dynamicky orientovaného pspt (psychoterapeutického výcviku) v rámci systému SUR.      

V minulost pracoval jako pedagog psychologie na střední škole, také jako pedagog na škole pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Později se začal věnovat psychosociálnímu poradenství individuálně a také práci s rodinou. Zkušenosti získal jako terapeut pro rodiny ohrožené domácím násilím. Pracuje individuálně i se skupinami.

„K psychoterapii mě přivedla touha po porozumění vlastnímu prožívání, hlubší sebepoznání, a hlavně možnost pomáhat ostatním orientovat se ve svých příbězích. Porozumění vlastním emocím není snadné. Při své práci se zaměřuji na hledání zdrojů, tedy na to, co naše životy dělá nebo může dělat šťastnější. Snažím se být chápavým a citlivým průvodcem a důležitá je pro mě důvěra a bezpečný prostor.“

Adam se dále vzdělává. Pokračuje sebezkušenostní částí pspt výcviku, také teorií a čeká ho část supervizní.

Je kandidátním členem ČAP.

Kde mě najdete: