Heroin

05.09.2023

Heroin – jedna z nejvíce nebezpečných návykových látek vůbec. Látka s tlumivým účinkem, která způsobuje celkový nejen duševní, ale také tělesný útlum. Jaké jsou konkrétní účinky návykové drogy, příznaky heroinu nebo jak se ze závislosti na něm vyléčit? To vše shrnuto do jednoho přehledného článku bez příkras.

Účinky heroinu

Zatímco ve většině zemí je heroin zakázaný, ve Spojeném království je k dostání na lékařský předpis. Důvodem jsou tlumivé účinky, které hrají velkou roli při léčbě akutních bolestí, infarktu myokardu nebo akutním plicním otoku. Jelikož se ale jedná o látku, na které si nejen můžete vypěstovat silnou závislost, ale také jejíž užívání končí smrtí, buďte před ní na pozoru. 

Mezi narkomany je heroin velmi rozšířený a oblíbený. Ve většině případů se však setkáte s mylným pochopením účinků drogy. Konkrétně droga působí následovně:

  • Celkově tlumí organismus.
  • Zpomaluje psychické tempo.
  • Uvolňuje a ulevuje od starostí.

Slastné pocity však patří pouze mezi ty žádoucí účinky. Vedle nich se nachází i ty nežádoucí, mezi něž patří:

  • Zúžení zornic.
  • Celková ospalost. 
  • Zpomalené dýchání. 
  • Deprese.

Příznaky heroinu

Právě nežádoucí účinky návykové látky jsou také typickými příznaky, které vám odhalí, že jedinec patří mezi narkomany a že má co do činění právě s heroinem. Zornice se zužují, člověk se cítí ospalý, neustále se škrábe, protože kůže začíná znatelně svědit. Narkoman zpomaleně dýchá, trpí depresemi, ztrácí libido a jeho nejlepším přítelem je lenost.

Jak poznat heroin

V současné době rozeznáváme několik druhů heroinu, kdy s každým heroinem jsou trochu jiné zkušenosti. Pokud hledáte čistý heroin, setkáte se s bílým, maximálně narůžovělým práškem. Tento je vhodný pro vdechování, případně se aplikuje přímo do žíly. Takzvaný hnědý heroin je určený ke kouření, případně inhalaci z alobalu. 

Bohužel narkomani v pokročilém stádiu závislosti jsou méně opatrní a velmi často aplikují do žíly či vdechují takzvaný „říznutý” heroin čili s obsahem nějaké příměsi. Takové verze drogy jsou však ještě nebezpečnější než samotný heroin čistý a může rychleji přispět k naplnění černých scénářů.

Jaká jsou rizika

Jedním z největších rizik heroinu je samozřejmě smrt, která mnohdy nastupuje z důvodu vzniku závislosti na návykové látce.

Jak léčit závislost na heroinu

Heroin na svých bedrech nese skutečně vysoké riziko vzniku závislosti. Vzniká už poměrně brzy, a to po pěti až deseti aplikacích (ale mluvíme o velmi individuálním kritériu). Po určitém množství aplikací dochází nejen k fyzické, ale také k psychické závislosti a je skutečně nutné začít závislost léčit co nejdříve.

  • Pakliže došlo k intoxikaci heroinem, je nutné postiženého udržet při vědomí. Zajišťuje se hlavně bezproblémové dýchání. 
  • Narkomani, kteří se závislostí bojují takzvaně svépomocí, velmi často aplikují do žil naloxon, který je považován za protijed. Může však vyvolat velmi prudký odvykací stav, jenž může následně skončit i smrtí. 
  • Je proto nejen nutné, ale také daleko vhodnější obrátit se na odborníky. Samotná léčba (zejména v případě, že narkoman užívá heroin při vysokých dávkách) je velmi komplikovaná a vyžaduje individuální přístup. Vše probíhá tak aby se nastolila dlouhodobá stabilizace uživatelů drogy.

Jak se vyrábí heroin

Zajímáte se o to, jak se vyrábí heroin? Níže uvádíme odkaz na Wikipedii, kde se můžete dočíst obecné informace, jaký má vzorec a jak se asi může vyrábět pro vědecké a teoretické znalosti a ze zajímavosti. Nikoliv pro samotné pěstování, distribuci, prodej či užívání.

Odkaz na detail: https://cs.wikipedia.org/wiki/Heroin

Jaký je dojezd po heroinu

Za dojezd po heroinu považujeme zácpy, průjmy nebo vysoké teploty. V rámci odvykacího stavu může dojít i na třesy rukou, zvracení, neschopnost se soustředit či koncentrovat. Ztrácí se zájem o ostatní věci a samozřejmě jde ruku v ruce i touha po další „dávce”. Jak již bylo zmíněno, heroin je velmi návykový a závislost na látce si můžete vypěstovat už po pár prvních užitích.

Jak dlouho je heroin v krvi nebo v moči či ve slinách?

I když se heroin řadí mezi nejnebezpečnější drogy, v krvi ani moči není příliš dlouho indikovaný. Stejně jako v krvi, tak i v moči se droga dá zjistit po dobu tří, maximálně pěti dnů po užití.