NEO Centrum nabízí pomoc rodinám a příbuzným po tragických událostech na FF UK v Praze dne 21.12.

NEO Centrum nabízí zdarma psychologickou pomoc rodinám postižených událostmi na FF UK.

Kontaktujte marketa.milackova@neocentrum , pro domluvu o konkrétní formě pomoci.

Naši terapeuti jsou individuálně zapojeni do psychologické pomoci v rámci profesních organizací.

NEO Centrum vyjadřuje všem rodinám a pozůstalým hlubokou a upřímnou soustrast.