Bc. Martina Veškrnová

Martina vystudovala obor Všeobecná zdravotní sestra na škole Krankenplegeschule Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall gGmbH v Německu. Po návratu do Čech pracovala jako monitorka klinických studií ve farmacii.

Dlouhodobě procházela sebezkušenostní psychoanalytickou psychoterapií, což ji přivedlo zpět k jejímu původnímu povolání a k zájmu o psychoterapii jako takovou. 

Od dětství se věnuje vlastní výtvarné tvorbě, proto ji zaujala arteterapie. Pro studium tohoto oboru nejprve zvolila studijní program v rámci celoživotního vzdělávání na PF MU v Brně. Poté absolvovala stáž v arteterapeutickém ateliéru Psychiatrické nemocnice Bohnice.

V roce 2022 vystudovala bakalářský studijní program Psychologie, obor Arteterapie, na PF JU České Budějovice. Více než tři roky pracovala jako zdravotní sestra a koterapeut ve stacionáři pro afektivní poruchy na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET. V současnosti zahájila specializační studium Psychiatrická péče v ošetřovatelství a nově je členkou České arteterapeutické asociace.

Potkáte ji na Klinice 2.